درباره

 

این داستان من است

آرش سلام زاده هستم. من در سالهای اخیر که با کسب‌ و کارها همکاری داشتم، توانستم با طراحی کمپین‌های تبلیغاتی، درآمد شرکت‌ها را تا ۱۱۰۰% افزایش داده و هزینه‌های آنها را تا ۱۸% کاهش دهم. از طرفی تنها با بهینه‌سازی سیستم‌های فروش شرکت‌ها، توانستم بدون صرف هیچ هزینه‌ای، راندمان فروش، را بسیار بالاتر از وضعیت موجود برده و نیاز به تبلیغات را در آنها کاهش دهم که این کار را به عنوان مشاور هک رشد انجام دادم. من در نقش مشاور بازاریابی و مشاور برندینگ با کسب‌ و‌ کارها همکاری می‌کنم و می‌توانید تجربیات موفق من را در صفحه تماس با من بررسی کنید.